Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Başvurusu

ISO Eğitim ve Danışmanlık Firmaları Rehberi

Hatay ISO Eğitim ve Danışmanlık Firmaları Listesi


 • SNG KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HZ.
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konularýnda danýþmanlýk eðitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • KYS DANIÞMANLIK
  Devlet Destekleri ve Hibeleri,Kalite Belgeleri(9001,14001,18001,22000),Marka,Patent,konularýnda Danýþmanlýk Hizmeti veren firmamýz,11Yýllýk tecrübesi veTürkiye’nin7Bölgesinde bulunan MüþteriPortföyü ile sektörde FarkYaratan firmalar arasýnda Yer Almýþtýr.

 • ÇUKUROVA MARKA & PATENT & KALÝTE DANIÞMANLIK
  Firmamýz Hatay baþta olmak üzere ADANA,MERSÝN,OSMANÝYE,K.MARAÞ,ANTEP ,URFA Ýllerinde Marka Tescili ve Ýso Kalite Belgelendirme üzerine hizmet vermektedir.

 • ÇUKUROVA MARKA PATENT KALÝTE YÖNETÝM VE DAN.
  Hatay Antakya merkezli firmamýz bünyesindeki mühendis, Avukat, Dýþ Ticaret Uzmaný, Finans Danýþmaný ve Satýþ pazarlama ekibi ile hizmet vermektedir.

 • ISOTECH Danýþmanlýk
  Kalite Danýþmanlýðý, Marka Danýþmanlýðý, Proje Danýþmanlýðý, Çevre ve iþ güvenliði danýþmanlýðý

 • ÇUKUROVA MARKA & PATENT & KALÝTE DANIÞMANLIK
  Firmamýz 2007 yýlýnda Ýstanbul merkezli olarak kurulmuþ olup 2008'in sonlarýnda Hatay Temsilciliði hizmete girmiþtir.

 • Sürekli Geliþim Merkezi SÜRGEM
  Sürekli Geliþim Merkezi SÜRGEM Eðitim, Danýþmanlýk ve Belgelendirme hizmetleri vermektedir.
 • Toplam 7 adet kayıtlı firma