Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Başvurusu

Faydalı Bağlantılar

www.turkpatent.gov.tr        TPE Türk Patent Enstitüsü

www.tse.org.tr        Türk Standartlar Enstitüsü

www.turkak.org.tr   Türk Akreditasyon Kurumu

www.iso.org           International Organization for Stardadization

www.epo.org          EPO Avrupa Patent Ofisi

www.wipo.int          WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı

 

www.kosgeb.gov.tr  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi

www.kalder.org  Türkiye Kalite Derneği KALDER