Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

TAKSIM ULUSLARARASI BELGELENDIRME

TAKSIM ULUSLARARASI BELGELENDIRME

Ksa Aklama :  ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO22000 Gýda Güvenlik Yönetim Sistemi, CE Ýþareti, OHSAS18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarý Analizi), ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, Eurepgap, TS-16949 Otomotiv Kalite Yön.Sis.
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.taksimdanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  SIRASELVILER CAD. NO:84 GUNEYHAN NO:84 K.5 D. 506 TAKSIM - ISTANBUL
Telefon :  0212 243 22 65
Faks :  0212 243 22 64
Firma Detayl Aklama
TAKSÝM DANIÞMANLIK, C.D.I.E. SA-QUALYTEAM® (C.D.Ý.E. A.Þ.) Firmasýnda uzun yýllar çalýþarak birçok firmada kalite sisteminin oturtulmasýna katkýda bulunan Kalite Yönetim uzmanlarý tarafýndan 2003 yýlýnda kuruldu.

TAKSÝM, iþletmelere ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO22000 Gýda Güvenlik Yönetim Sistemi, CE Ýþareti, OHSAS18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarý Analizi), ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, Eurepgap, TS-16949 Otomotiv Kalite Yön. Sistemi, eðitim ve danýþmanlýk hizmeti ile personel bulma, kadro oluþturma konularýnda danýþmanlýk hizmeti vermektedir.

TAKSÝM DANIÞMANLIK, aile þirketlerinin, marka yaratmaya çalýþan küçük ve orta ölçekli kuruluþlarýn, kurumsallaþmak isteyen firmalarýn isteklerine uzman danýþman ve eðitmenleri ile WEB ve WINDOWS tabanlý yazýlým programlarý geliþtirerek kurumsal çözümler üretmektedir.