Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Firmalar Rehberi

Düzce Firmalar


 • SNG KAL?TE E??T?M DANI?MANLIK
  Firmam?z ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konular?nda dan??manl?k e?itim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • SNG KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HZ.
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konularýnda danýþmanlýk eðitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • ETÝK MÜHENDÝSLÝK, EÐÝTÝM & DANIÞMANLIK
  Marka, kalite, iþ saðlýðý, iþ güvenliði, çevre, gýda, yönetim, danýþmanlýk, eðitim, KOBÝ, proje, kalkýnma ajansý, hibe, kredi, tarýmsal destek, Düzce, Bolu, Adapazarý, Zonguldak, Bartýn

 • DÜZCE MARKA PATENT
  Düzcenin ve bölgenin hizmetindeyiz.

 • MARTECH MARKA - PATENT - EÐÝTÝM VE DNÞM. BÜROSU
  MARKA PATENT VE ISO 9001:2000 GÝBÝ DANIÞMANLIK KONULARINDA ÇALIÞMAKTAYIZ
 • Toplam 5 adet kaytl firma