Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Firmalar Rehberi

Ankara Firmalar


 • ADL Uluslararasi Belgelendirme ve Egitim LTD STI.
  Adl Belge ?irketimiz ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 27001: 2017, ISO 22000:2018 kalite y?netim sistemleri belgelendirme, dan??manl?k ve egitim sekt?r?nde faaliyet g?steren bir kurulu?tur.

 • UCUZ 9001 BELGESÝ HEMEN ARA 0532 131 55 58
  UYGUN UCUZ FÝYAT HEMEN ARA FÝYAT AL SEKTÖRÜNDE LÝDER DANIÞMAN FÝRMA

 • TUGRA DANIÞMANLIK UCUZ ISO 9001 BELGESÝ
  kalite yönetim sistemi belgelendirme konusunda uluslar arasý hizmet veren danýþmanlýk firmasýdýr.

 • OPUS DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ
  Uzman Kadrolarýmýz ile Standartlara yönelik eðitim ve Belgelendirme hizmeti vermekteyiz

 • Özkan belgelendirmemve danýþmanlýk
  Belgelendirme ve danýþmanlýk

 • Marka Tescili Ankara
  SÝSTEM PATENT FÝRMAMIZ, RESMÝ PATENT VE MARKA VEKÝLÝ OLARAK, PATENT VE MARKA TESCÝLÝNDE PROFESYONEL HÝZMET VERMEKTEYÝZ.

 • SNG KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HZ.
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konularýnda danýþmanlýk eðitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • ISO 9001 BELGELENDÝRME DANIÞMANLIK
  ISO 9001 Belgesi , iso Belgesi , Fiyatý maliyeti Veren Firmalar Nasýl Alýnýr Detaylar içi Bizi Arayýn

 • Ostim Patent
  Ostim Patent » Ostim Marka, Patent, Tasarým Baþvuru ve Tescil

 • ÖZKAN DANIÞMANLIK VE BELGELENDÝRME
  ÖZKAN DANIÞMANLIK Olarak misyonumuz; ihtiyaca Uygun’un Çözümler sunarak tecrübelerimizi sizlerle Paylaþmak, kanunlara yönetmeliklere Uygun davranmak çevreye duyarlý güvenli Çalýþma ortamlarý Oluþturmak, Tüm Bu amaçlar çerçevesinde Yaptýðýmýz iþin sorumlul

 • Tugra Özkan Eðitim ve Belgelendirme
  Eðitim ve belgelendirme sektöründe faaliyet gösteren kalite ve müþteriye deðer veren firmalardýr.

 • Puan Akademi
  KPSS kursu

 • Artý Performans Eðiitm ve Danýþmanlýk Hizmetleri
  ý Performans Eðitim ve Danýþmanlýk Hizmetleri profesyonel kadrosuyla birçok alanda eðitim vermektedir.

 • Prodan Kalite Ltd. Þti.
  ISO 9001:2015 BELGESÝ DANIÞMANLIK

 • www.tugradanismanlik.com
  ISO belgesi ISO 9001 Kalite Belgelendirme ve danýþmanlýk hizmeti yapmaktayýz

 • Anahtargrup Dan??manl?k Ltd.?ti.
  Belgelendirme Konusunda Danýþmanlýk Hizmetleri

 • SourceOne Danýþmanlýk
  Firmamýz biliþim danýþmanlýðý ve kurumsal yönetim sistemleri danýþmanlýðý yapmaktadýr. ISO 27001 BGYS - ISO 9001 KYS vb.

 • Positive Danýþmanlýk
  ISO 9001 Kalite & CE & TSE & Tüm Ulusal - Uluslar arasý Standartlarda Danýþmanlýk Hizmeti & Marka - Patent & Eðitimler

 • ÖZKAN DANIÞMANLIK
  Yenilenen Çehremiz ve Ýsmimizle Sizlerden Aldýðýmýz Güven Ýle Tüm Sektörlerde Danýþmanlýk Hizmeti Vermekteyiz

 • ROTA PATENT
  Yenilenen Çehremiz ve Ýsmimizle Sizlerden Aldýðýmýz Güven Ýle Ofislerinize Misafir Olmaya Devam Ediyor Belgelendirme ve Eðitim Hizmetlerimizle Rota‘nýzý Çiziyoruz.

 • Prodan Kalite Danýþmanlýk
  Yönetim sistemler danýþmanlýk hizmeti

 • Anka Cert Dan. Müh. Bil. Org. Ýþ Saðlýðý ve Güv.
  Uluslararasý akreditasyon kurumlarýndan yetkili kalite belgelendirme firmamýz, CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO TS 16949, HACCP, Helal Belgesi, TSE ve TSEK Belgeleri, Laboratuvar Akreditasyonu, ISO IEC 27001, ISO 13485, ISO 10002, BRC,

 • BBS Belgelendirme Eðitim ve Gözetim AÞ
  Belgelendirme,Eðitim ve Gözetim Hizmetleri

 • Açýlým Marka Patent Tescil Danýþmanlýk Ofisi
  Merkezi Ankarada bulunan Açýlým Patent; Marka Tescil, Marka Tescili, Patent Tescil, Patent Tescili, konularý ve Ýstanbuldaki Ofisi ile de Sinai Fikri Haklar ve Mülkiyet Danýþmanlýðý Konularýnda Faaliyet göstermektedir.

 • Cia Biliþim ve Yönetim Sistemleri Danýþmanlýðý
  ISO 9001 - ISO 10002 - ISO 27001 - ISO 14001 - TS 18001 - EN 15838 - CE Ýþareti - Helal Gýda

 • Çankaya Danýþmanlýk San. Tic. Ltd. Þti
  Kalite Yönetim Sistemleri ve Ürün Belgelendirme danýþmanlýðý yapmaktadýr.

 • WorldSert Belgelendirme Hizmetleri San.Tic.Ltd.Þti
  Yönetim Sistemleri ve Ürün Belgelendirme alanýnda faaliyet göstermekte; bu sistemler hakkýnda eðitimler vermekteyiz.

 • ÝDAL PATENT YÖNETÝMÝ
  ÝDAL Patent; fikri ve sýnai haklarýn yönetilmesi ve tescillenmesi konusunda ulusal ve uluslararasý hizmet veren danýþmanlýk þirketidir.

 • Teknobel Danýþmanlýk
  Teknobel ; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,ISO 22000( Gýda Emniyeti ) , ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði) , ISO 27001 (Bilgi Güvenliðile Yönetim Sistemi),Helal Gýda Danýþmanlýðý, KOSGEB Destekleri, TSE Belgesi, Marka

 • PROXY EÐÝTÝM DANIÞMANLIK VE DIÞ TÝCARET
  Þirketimizde Iso 9001 Kalite , Iso 14001 Çevre , 18001(ohsas) Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði , Iso 22000 Gýda Güvenliði , Iso 27001 Bilgi Güvenliði, Iso/ts 16949 Otomotiv Sektörü, 13485 Týbbi Cihazlar, CE iþareti, adr belgesi, 10002 belgesi

 • Anka Eðitim ve Danýþmanlýk Madencilik Ýnþaat Müh.
  ýso 9001belgesi ýso 14001 belgesi ts 18001 ohsas belgesi ýso 22000 haccp ýso 27001 belgesi danýþmanlýðý ve eðitim hizmetleri

 • BÝLEN DANIÞMANLIK
  ÝSO BELGESÝ,CE BELGESÝ,UBB KAYDI,TSE ÜRÜN VE HÝZMET,AVRUPA BÝRLÝÐÝ HÝBE PROGRAMI,KOSGEB DANIÞMANLIKLARI, ÝSTANBUL,ÝZMÝR,ANKARA,ADANA,BIURSA,DÝYARBAKIR,AFYON,ESKÝÞEHÝR TÜM TÜRKÝYE

 • REHBER PATENT LTD.ÞTÝ.
  Marka Patent Tasarým Barkod Tescil Ýþlemleri

 • Macroteknik Danýþmanlýk
  ISO 9001, ISO 14001, CE, TSE Belgesi, EN ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949 gibi kalite yönetim standartlarýnda belgelendirme, danýþmanlýk eðitim hizmetleri veriyor.

 • MET Engineering
  Mekanik tasarým ve üretim, kompozit tasarým ve üretim, yenilikçi ve öncü sistem çözümleri, yüksek basýnçlý pnömatik sistem çözümleri, test sistemleri ve yazýlým teknolojileri alanaýnda çalýþýyoruz.

 • ANKA GLOBAL Uygunluk Deðerlendirme Hizmetleri Ltd.
  Uluslararasý Uygunluk Deðerlendirme, Belgelendirme ve Dýþ Ticaret Firmasý

 • ABKEY EÐÝTÝM DANIÞMANLIK
  CE, iso Danýþmanlýk ve Eðitim

 • TRB ULUSLARARASI BELGELENDÝRME
  Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK)’dan 2007 yýlý baþýnda akredite olan TRB Uluslararasý Belgelendirme Þirketi , uluslararasý belgelendirme ve standartlar konusunda geniþ bilgi birikimi ve deneyime sahip bir kuruluþtur.

 • Artýbel Kalite Sistem Belgelendirme ve Eðitim Ltd.
  TURKAK akrediteli sistem belgelendirme, CE markalama, ADR, RID, IMDG, BRC,IFS, GLOBALGAP, yangýn testleri,

 • MOZAÝK GRUP DANIÞMANLIK
  Yönetim Danýþmanlýðý, Bireysel ve Kurumsal Eðitimler, Kalite Yönetim Sistemleri Danýþmanlýðý

 • BM ÇEVRE VE KALÝTE SÝS. LTD. ÞTÝ.
  Firmamýz Çevre Mühendisliði, Çevre Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Ýþci Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði, Laboratuvar Malzeme Satýþý, Ýþ Saðlýðý Malzeme Satýþý ve benzeri konularda, uzun yýllardýr bu alanlarda çalýþmýþ uzman kadromuzla hizmet vermek

 • Kobigem Danýþmanlýk
  ISO 9001, CE Belgesi, TSE Belgesi, marka tescili ve patent konularýnda danýþmanlýk hizmeti veren þirket.

 • Atlas Uluslararasý Belgelendirme Ltd. Þti.
  Belgelendirme, denetim ve gözetim hizmetleri.

 • Marka Tescil Belgesi
  Marka tescil

 • TANRIVERDÝ DANIÞMANLIK
  Kalite Yönetim Sistemi, ürün belgelendirme ve firmalarýn kurumsallaþma hizmeti sürecinde satýþ yönetimi ve ihracatýnda rehberlik yapan deneyimli firma

 • Ýdeal Danýþmanlýk
  ISO, Iso, ISO 9001, ISO 9001 2008, ISO Belgesi, ISO 9001 Belgesi, ISO 22000, ISO 22000 Belgesi, ISO 22000: 2005, Gýda Belgesi, HACCP Gýda Belgesi, ISO 14001, ISO Çevre Belgesi, ISO Kalite Belgesi, TSE Belgesi, TSE Hizmet Belgesi, Garanti Belgesi, Satýþ So

 • ÝDEAL DANIÞMANLIK
  ISO, Iso, ISO 9001, ISO 9001 2008, ISO Belgesi, ISO 9001 Belgesi, ISO 22000, ISO 22000 Belgesi, ISO 22000: 2005, Gýda Belgesi, HACCP Gýda Belgesi, ISO 14001, ISO Çevre Belgesi, ISO Kalite Belgesi, TSE Belgesi, TSE Hizmet Belgesi, Garanti Belgesi, Satýþ So

 • Rentcar Ankara
  oto kiralama, araç kiralama, ankara oto kiralama, ankara araç kiralama, ankara lüks araç kiralama, anakara ucuz araç kiralama, ankara binek araç kiralama

 • LMQ Danýþmanlýk
  LMQ Bireysel Uluslararasý Danýþmanlýk ve Eðitim Hizmetleri

 • Mercek Oto Kiralama
  Mercek Oto Kiralama Ankara oto araç kiralama merkezi

 • merCEk Yönetim ve Kalite Danýþmanlýðý
  Kalite Yönetim Sistemlri Eðitim ve Danýþmanlýk

 • BRANÞ DANIÞMALIK
  BRANÞINDA UZMAN KADROSU ÝLE BÝZÝMLE ÇALIÞMANIN FARKINI GÖRECEKSÝNÝZ...

 • TÜREKS GÖZETÝM PROJE YÖNETÝMÝ Ve KALÝBRASYON HÝZME
  Çevre danýþmanlýðý, sistem ve ürün belgelendirmesi isteyen firmalara eðitim ve danýþmanlýk yapýlmasý. Akreditasyon hizmeti almak isteyen kuruluþlara eðitim ve danýþmanlýk verilmesi. Teþviklerden faydalanmaya yönelik fizibilite projeleri.yasal izin almak.

 • AYS Kalite Danýþmanlýk ve Eðitim Hizmetleri
  Kalite Yönetim Sistemleri ve CE Danýþmanlýk Hizmetleri

 • TKS Grup Dýþ Tic.Yön.Danýþ. Ltd.Þti.
  TKS Akademi Eðitim Kurumlarý, Türkiye genelinde Üniversiteler Kamu Kurumlarý Bankalar ve Özel þirketlerde eðitim hizmetleri vermektedir.

 • ORTA DOÐU PATENT OFÝSÝ
  Türkiyenin en büyük patent ofisi

 • KMC Danýþmanlýk
  2007 yýlýndan bu yana LPG, ISO 9001, MARKA, HACCP, PATENT baþvurularýnýzýn, dosyalarýnýzýn,hazýrlanmasý ve takibi konusunda faaliyet göstermekteyiz.

 • Esenek Daýþmanlýk Eðitim
  Yönetim Sistemleri Eðitimi ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 ÝSG Temel ve Denetçi Eðitimleri

 • ARGEstar Danýþmanlýk Ltd.Þti.
  ARGEstar, doðru bildiðimiz bir yolda elimizden gelenin en iyisini yapma serüveninin adýdýr bizim için. Üretimin satýþtan daha önce geldiði, kalitenin kardan daha önemli olduðu ve müþteri memnuniyetinin her þeye bedel olduðu bir þirket yaratmak istedik...

 • TEKNOKAL Kalite Danýþmanlýk San.Tic.Ltd.Þti
  Teknokal merkezi Ankarada bulunan Danýþmanlýk veISO 9001, 14001, 27001,13485,22000, AQAP, OHSAS 18001, ISO 90003 Sistem Kurulum,Eðitim ve CE markalama hizmetleri vermektedir

 • TRSERT BELGELENDÝRME EÐÝTÝM
  iso egitim iso belgesi ce belgesi tse belgesi ulusal bilgi bankasý ubb ce iso 9001 14001 22000 temel egitim iso 9001 14001 22000 dokumnatasyon egitim iso 9001 14001 22000 iç denetçi egitim iso 9001 14001 22000 baþ denetçi

 • teg danýþmanlýk
  src belgesi, k yetki belgesi, d belgesi, marka tescil, kalite yönetim sistemleri, karayolu izin, ulaþtýrma, src, k,d,yetki, k1,k2,d1,d2,g belgesi, belgesi , eurogap, ohsas, iso,14001, 9001, kalite belgesi, belgelendirme, danýþmanlýk, aracýlýk, gümrükleme

 • ÝDEAL DANIÞMANLIK
  ISO 9001:2000 KYS ISO 14001:2004 ÇYS ISO 22000:2005 GGYS OHSAS 18001 ISO 27001 BGYS ISO 13485:2003 MKYS CE ÝÞARETÝ TSE STANDARLARI KURUMSAL EÐÝTÝMLER

 • KEY Yönetim Hizmetleri
  ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS Yönetim Sistemleri Danýþmanlýðý

 • Prosert Uluslararasý Belgelendirme
  2000 yýlýnda kurulan Prosert Uluslararasý Belgelendirme Denetim Eðitim Kalibrasyon San Ve Tic. Ltd. Þti. sistem belgelendirme, denetim ve eðitim faaliyetlerini yürüterek lider ve yenilikçi kimliðiyle kýsa sürede sektöründe marka olmuþ bir firmadýr.

 • PEHLÝVANLI PATENT VE MARKA DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ
  PEHLÝVANLI PATENT VE MARKA DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ ---MARKA PATENT TASARIM TESCÝLÝNDE KAMPANYA---.

 • Ankara Ortadogu Patent
  Türkiye’nin en iyi patent ve danýþmanlýðý

 • ÝÇTEN DANIÞMANLIK ÝNÞAAT TURÝZM SAÐLIK HÝZMETLERÝ
  ÝÇ VE DIÞ TÝCARET AÐINIZI YAPILANDIRMANIZDAKÝ SAMÝMÝ ADRESÝNÝZ ÝÇÝN

 • MÝNA DANIÞMANLIK VE ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ
  iso 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,14001 Çevre Yönetim Sistemi,18001 OHSAS Ýþ güvenliði Ýþçi Saðlýðý,22000 Gýda Güvenlik Sistemi

 • EKSEN DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ
  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000,TS EN 13485,ISO 17025, TSE/TSEK ÜRÜN / HÝZMET BELGELERÝ, CE UYGUNLUK ÝÞARETÝ

 • Bizim Danýþmanlýk
  ISO 9001:2000 KALÝTE, ISO 14001:2005 ÇEVRE, ISO 18001 OHSAS, ISO 22000 HACCP YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ ve TSE, HYB KURULMASI ÝÇÝN DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

 • Ekonorm Danýþmanlýk
  Teknik, Hýzlý ve Doðru hizmet alýn...
 • Toplam 72 adet kaytl firma