Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Baţvurusu

Firmalar Rehberi

Ýzmir Firmalarý


 • SNG KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HZ.
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konularýnda danýÞmanlýk eðitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • KarÞýyaka Web TasarĂ˝m
  KarÞýyaka Web Tasarým  Web Tasarým  Logo Tasarým  Marka Tescili

 • Ýzmir Patent
  Ýzmir Patent » Ýzmir Marka, Patent, Tasarým Baþvuru ve Tescil

 • GM GĂ˝da DanýÞmanlĂ˝k ve EĂ°itim Hizmetleri
  Uzman yÜnetici ve danýÞman gýda mßhendisi kadromuz ile tßm gýda iÞletmelerine baÞarýya ulaÞtýran etkili çÜzßmler ßretiyor, iÞlerini bßyßtmelerine destek veriyoruz.

 • ÖZKAN DANIÞMANLIK BELGELENDÝRME
  ÖZKAN DANIÞMANLIK

 • ASMÝRA BELGELENDÝRME
  KOSGEB ve DTM Destekli Sistem, Gýda Ve Ürün Belgelendirme Hizmetleri Sunmaktayýz.

 • ASMÝRA BELGELENDÝRME
  KOSGEB ve DTM Destekli Sistem, Gýda Ve Ürün Belgelendirme Hizmetleri Sunmaktayýz.

 • Proks Belgelendirme ve Ozel Egitim Hizm Ltd Sti
  TÜRKAK AKREDÝTASYON ISO 9001 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 22000 - HELAL - ISO 10002

 • AÞAMA DANIÞMANLIK BELGELENDÝRME VE EÐÝTÝM
  Kalite YÜnetim sistemleri, Devlet TeÞvikleri ve Marka Patent Tescilleri konusunda DanýÞmanlýk hizmeti vermektedir.

 • RENNOVA DANIÞMANLIK
  Turquality, Kurumsal danýþmanlýk, ISO kalite yönetim sistemi danýþmanlýk ve eðitim hizmeti veren TSE hizmet yeterlilik belgesi olan Ýzmir firmasýdýr.

 • ÝKOSERT ULUSLARARASI BELGELENDÝRME
  ÝKOSERT Uluslararasý Belgelendirme Eðitim Denetim Gözetim ve Bilgi Ýþlem Yazýlým Hizmetleri Ýnþaat Sanayi Ticaret Limited Þirketi, Temmuz 2014 tarihinde faaliyetlerine baþlamýþ tüzel kiþiliðe haiz bir kuruluþtur.

 • ASMÝRA BELGELENDÝRME
  KOSGEB ve DTM Destekli Sistem, Gýda Ve Ürün Belgelendirme Hizmetleri Sunmaktayýz.

 • KALENDER PATENT
  Marka, Patent ve Endßstriyel Tasarým tescilinde sonuç odaklý çalýÞmalarýmýzla sýnai mßlkiyet konusunda en yakýn destekçiniz...

 • TMENA ULUSLARASI DENETÝM GÖZETÝM SERTÝFÝKASYON HÝZ
  Tecrßbeli MßÞteri Memnuniyeti Odaklý En kýsa zamanda çÜzßm ßreten Nitelikli AraÞtýrmacý personeliyle her an yanýnýzdaki çÜzßm ortaðýnýz olmaktýr.

 • Þenel Marka Patent TasarĂ˝m Tescil Ofisi
  Ýzmir merkezli olarak Türkiye'nin her yerine marka, patent, faydalý model, endüstriyel tasarým, coðrafi iþaret ve entegre devre topografyalarýnýn tescili ve hukuki danýþmanlýk hizmetleri sunmaktadýr.

 • Akre Group DanýÞmanlĂ˝k EĂ°itim Marka Ýþ SaĂ°lýðý ve
  AKRE GROUP DANIÞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleþmesine katký saðlamak, ulusal ve uluslararasý kabul görmüþ mevzuatlar, kurallar ve standartlar çerçevesinde ülkemiz ekonomisine bilgi üreterek ve bu bilgiyi ölçek ekonomilerine katma deðer saðlayac

 • DÝLEK PATENT MARKA TESCÝL KALÝTE BELGELENDÝRME
  Uzman kadromuzla, Marka Tescili, Patent Baþvurularý, Sistem Belgelendirmeleri, TSE ve CE Belgelendirmeleri, Ýþyeri Ruhsatý ve Ýþletme Kayýt Ýþlemleri alanýnda, gerçek ve tüzel kiþilere danýþmanlýk vermekteyiz.

 • SÝNAPS PATENT DANIÞMANLIK
  sizleri bilgilendirmek ve yeni markalar oluÞturmak için yola çýktýk.bize danýÞmadan karar vermeyin.tecrßbemize gßveniyoruz

 • BatĂ˝ Kalite Belgelendirme hizmetleri
  Tarafsýz, baðýmsýz, objektif ve mevzuatlara uygun olarak; Denetim, gÜzetim, eðitim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 • BatĂ˝ Kalite Belgelendirme hizmetleri
  Tarafsýz, baðýmsýz, objektif ve mevzuatlara uygun olarak; Denetim, gÜzetim, eðitim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 • YENAL DANIÞMANLIK
  KALÝTEYE UZANAN TEK ANAHTAR YENAL DANIÞMANLIK

 • GNC BELGELENDÝRME GÖZETÝM EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ
  iso standartlarĂ˝ belgelendirme( 9001,14001,22000,18001,10002) gĂśzetim eĂ°itim hizmetleri,hizmet yeterlilik,kapasite raporu,ce markalama,

 • TRCEL SERTÝFÝKASYON EÐÝTÝM VE LABORATUVAR HÝZ.
  TRCEL SERTÝFÝKASYON EÐÝTÝM VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ sektöründe faaliyetimizi sürdürmekteyiz.Firmamýz CE ÝÞARETÝ,ISO,GLOBALGAP,IFS,BRC,ENERJÝ VE KALÝBRASYON TESTLERÝ konularýnda hizmet vermektedir.

 • CMB DANIÞMANLIK
  ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 22000 ,ISO 18001 OHSAS, ISO 27001, ISO 13485, CE TSE , MARKA TESÇÝLÝ , ASANSÖR PROJE HÝZMETÝ , TSE HYB , E-ÝMZA , GARANTÝ BELGESÝ , SATIÞ SONRASI HYB ,

 • PUSHEL UluslararasĂ˝ ÜrĂźn ve Sistem Belgelendirme
  ISO,CE,Gaz yaka cihazlar,Yapý ce,makina ce,LVD,ISO 9001,Turkak,OnaylanmýÞ kuruluÞ

 • MRT SÝSTEM ÜRÜN VE PERSONEL BELG. TÝC. LTD. ÞTÝ.
  YÜnetim sistemleri ve ßrßn standartlarý konularýnda denetim, belgelendirme, gÜzetim ve eðiti hizmetleri sunmaktayýz.

 • KARARASLAN DANIÞMANLIK VE MÜHENDÝSLÝK
  ISO 9000:2008, ISO 22000:2005), Marka-Patent Tescili, GSM Ruhsat, Gýda Üretim Ýzinleri ve Sicil Sertifikalarý, Kapasite Raporu, Fizibilite Raporu, Barkod, ÇED Raporu, Emisyon, Laboratuar Kurulumu ve Mühendislik Hizmetleri konularýnda hizmet vermekteyiz.

 • Akre Group DanýÞmanlĂ˝k EĂ°itim Hizmetleri
  Kalite Belgeleri, Ürün Belgelendirme, Marka Tescili, Tse Belgesi, Tse Hyb Belgesi, Ýso 9001 Belgesi, Ýzmir

 • UÇAL KALÝTE YÖNETÝM DANIÞMANLIÐI LTD. ÞTÝ.
  ülkemiz kurum ve kuruluþlarýna, Topluma pozitif deðerler katmak üzere kurulmuþ, ana faaliyet konularý Danýþmanlýk, Eðitim, Mühendislik prosesleri ile iþtigal eden bir Limited Þirkettir.

 • USY Marka Patent TasarĂ˝m Tescil Ofisi
  USY Patent, Sinai ve Fikri mßlkiyet haklarýnýn korunmasý konusunda hýzlý ve gßvenilir hizmet vermek ßzere kurulmuÞtur. USY Patent, bilim ve teknolojinin geliÞmesine, buluÞlarýn Üzendirilmesine katkýda bulunarak, taklitlerin Ünßne geçmeyi, haksýz rekabet

 • ALBERK QA TECHNIC BELGELENDÝRME LTD. ÞTÝ.
  QA Technic , DAR-TGA -Almanya ve Tßrkak - Tßrkiye akreditasyonlarý , kurumsal yapýsý, kadrosu, katma deðer saðlayan denetimleri, eðitim salonlarý , laboratuvarlarý ve Tßrkiye'nin tßm Þehirlerinde faaliyet gÜsteren organizasyonu ile her zaman yanýnýzda.

 • ALMÝRA DANIÞMANLIK EÐÝTÝM ve KALÝTE YÖNETÝM LTD.ÞT
  ISO 9001:2008- 14001- 22000 - 18001- 16949 - 13485 - HACCP - BRC - IFS - CE - HELAL GIDA BELGESÝ

 • EUROTIME (2A ÖZEL EÐÝTÝM) DANIÞMANLIK LTD.ÞTÝ
  ISO 9001:2008-14001-18001-BRC-IFS-16969-GLOBALGAP-CE

 • Erk MĂźhendislik ve DanýÞmanlĂ˝k Ltd. Þti.
  Firmamýz ,AR-GE,ISO 9001: 2000,CE Markalama,Marka,Patent ,TSE belgelendirme çalýÞmalarýnda bulunmaktadýr.

 • BatĂ˝ Kepenk, otomatik kapĂ˝ ve kepenk sistemleri
  Otomatik kapĂ˝ ve kepenk sistemleri

 • AYBEK OTOMATÝK KEPENK VE KAPI SÝSTEMLERÝ
  aybek otomatik kepenk ve kapĂ˝ sistemleri

 • IQS DANIÞMANLIK
  iso 9001,22000,18001,14001,16949,TSE,CE,WEB TASARIM KONULARINDA DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ VERÝLMEKTEDÝR.

 • RIFKI BÝTÝKOÐLU MÜH.DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM
  ISO 9001 , ISO TS 16949 ,ISO 14001 , ISO 18001 , ISO 22000 KONULARINDA DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ

 • DOÐANAY DANIÞMANLIK SANAYÝ VE TÝCARET
  TSE-CE-ISO DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

 • CEMKA MÜHENDÝSLÝK KURUMSAL DANIÞMANLIK
  Cemka Mßhendislik ßrßn gßvenliði (CE,TSE,TSEK) hizmeti ve kalite sistem (ISO) danýÞmanlýðý yapmaktadýr. bunun yanýn bßnyesindeki marka departmaný marka tescil iÞlemlerinide online olarak takip etmektedir.

 • Rota Ltd. ÞTÝ.
  ISO 9001 ,ISO 2000,ISO 14001 ,OHSAS 18001 ,TSE Belgelendirme,CE markalama

 • EGEMARK MARKA TESCÝL OFÝSÝ
  marka tescil, marka tescili, marka Ün araÞtýrma, marka yenileme, yurt dýÞý marka tescili, marka devir ve lisans iÞlemleri konularýnda vekillik hizmetleri

 • QMCD DanýÞmanlĂ˝k ve Ýþ GeliĂžtirme Merkezi
  QMCD ÝÞ GELÝÞTÝRME MERKEZÝ FAALÝYET KONULARI : ISO 9001 ; ISO 22000 ; ISO 18001 ; ISO 14001 ; CE ; TSE ; TSEK ; GLOBALGAP ; GARANTÝ BELGESÝ ; GIDA ÜRETÝM SERTÝFÝKASI ; ÇED BELGESÝ ; HYB HÝZMET YETERLÝLÝK BELGESÝ ; GOST R ; ROHS BELGESÝ ; MARKA TESCÝLÝ ;
 • Toplam 43 adet kayýtlý firma