Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Başvurusu

ISO/ TS 16949:2002 Otomotiv Kalite Sistemi

Otomotiv üreticileri ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş ve kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre detaylandırarak yeni standartlar / Teknik Spesifikasyonlar geliştirmişlerdir. QS 9000, ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması olup Chrysler, Ford Motor ve General Motor şirketleri tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir standartdır. ISO / TS 16949 ise teknik spesifikasyon olup otomotiv sektörü için var olan kalite sistem gerekliliklerinin evrensel bazda ele alınıp muhtelif belgelendirme tetkiklerinin önüne geçilmesi için oluşturulmuştur. Test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan IATF (International Automotive Task Force) tarafından geliştirilen TS 16949 Otomotiv üretimi sanayi ve yan sanayisinde yer firmaların uyması gereken teknik gereklilikleri içermektedir. ISO Kalite Yönetim Sistemi standartlarının çizgisinde hazırlanan ISO/TS 16949 bir standart olmamakla birlikte otomotiv sektörünün devleri kabul edilen (Daimler-Chrysler, general motors ve Ford tarafından tedarikçilere yönelik kalite sistem gerekliliklerini açıklamakta ve sistemin belgelendirilmesine imkân tanımaktadır.
Otomotiv sektöründe yer alan kuruluşların rekabet güçlerini korumaları ve satışları büyük ölçüde bu teknik gerekliliklerin karşılanma düzeyine bağlıdır.
 
ISO TS 16949 sisteminin yararları:
 
Otomotiv sektöründe ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini iyileştirir.
Otomotiv endüstrisinde yaygın ve tutarlı uluslararası kalite sistem gerekliliklerini içermektedir.
Tedarikçi kalitesinde küresel güven sağlar.
Belgelendirme denetimleri için referans standart olma özelliğine sahiptir.
 
Müşteri memnuniyetini öncelikli kılan süreç odaklı denetim için alt yapı oluşturur.
Küresel pazarda kabul edilir bir standart olmanın getirdiği rekabet avantajını sağlar.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemlerine Ek Olarak;
Mühendislik Şartnamelerinin Kontrolü
Proses Verimliliğinin Gözden Geçirilmesi
Müşteri Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
Çalışanların Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi
Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlaması
Beklenmedik Durum Planlarının Hazırlanması
Tesiste Temizlik ve Düzenleme Yapılması
İmalat Yapılabilirliği ve Ürün Risk Analizi
Üretim ve Tasarımda FMEA Uygulamaları
Kontrol Planı Hazırlanması ve Uygulanması konularını irdeler.
TS 16949: 2002 - ISO 9001: 2000 'e dayanır ve yönetim sistemlerinin kurulması ve denetlenmesine değişik bir bakış açısı getirir.
 
TS in amacı sürekli iyileşmeyi sağlayan, hata önleme üzerinde duran ve temin zincirinde değişiklik ve kayıpları önleyen bir kalite yönetim sistemi geliştirmektir.
TS ile birden çok belgelendirme denetimi ortadan kalkmış ve otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım sağlamıştır.