Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

SAKARYA PATENT Kalite ve Danýþmanlýk Tic. Ltd. Þti

SAKARYA PATENT Kalite ve Danýþmanlýk Tic. Ltd. Þti

Ksa Aklama :  Türkiye’nin her bölgesindeki KOBÝ ve büyük ölçekli firmalarýn marka, patent, ISO yönetim sistemlerinin yaný sýra insan kaynaklarý ve yönetim danýþmanlýðý konusunda da çözüm ortaklýðý sunmaktadýr.
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://www.sakaryapatent.com
Bulunduu ehir :  Sakarya
Adres :  ADNAN MENDERES CAD. NO:16 KAT:3 DAÝRE:6 ADAPAZARI
Telefon :  02642821688
Faks :  02642821689
Firma Detayl Aklama

Sakarya’nýn ilk patent ofisi olan SAKARYA PATENT Marka&Tasarým Tescil ve Danýþmanlýk Ofisi, Türk Patent Enstitüsü’ne kayýtlý resmi marka&patent vekili bir þahýs firmasý olarak 2002 yýlýnda kurulmuþtur. Kurulduðu yýldan buyana hizmet kalitesini sürekli artýrarak büyümesini sürdüren SAKARYA PATENT, 2008 yýlý baþýnda þirketleþerek SAKARYA PATENT Kalite ve Danýþmanlýk Tic. Ltd. Þti. ünvanýný almýþtýr.

Þirket, konusunda uzun yýllar özel sektör deneyimine sahip Makina Mühendisi ve baþdenetçi Ýbrahim AYDIN ile baþdenetçi Gökhan AYGEN tarafýndan kurulmuþ olup, Türkiye’nin her bölgesindeki KOBÝ ve büyük ölçekli firmalarýn marka, patent, ISO yönetim sistemlerinin yaný sýra insan kaynaklarý ve yönetim danýþmanlýðý konusunda da çözüm ortaklýðý sunmaktadýr.