Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

BÝLGEONUR Danýþmanlýk

BÝLGEONUR Danýþmanlýk

Ksa Aklama :  Marka ve Patent, Kalite Belgelendirme, Mali Danýþmanlýk, Ar-Ge ve Teþvik
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://www.bilgeonur.com
Bulunduu ehir :  Bursa
Adres :  Ýhsaniye Mh. Barbaros Cd. Kader Sk. Yerkayalar Apt. No:1/5 16130 Nilüfer/Bursa
Telefon :  224-2402344
Faks :  224-2402342
Firma Detayl Aklama
Firmalarýn büyümesine katkýda bulunmak, rekabet güçlerini artýrmak ve firma potansiyelinin ulusal ve uluslararasý alanda günýþýðýna çýkarýlmasýna hizmet etmek amacýyla BÝLGEONUR MARKA&PATENT DANIÞMANLIK;

Ulusal veya uluslararasý alanda Fikri ve Sýnaî Mülkiyet uygulamalarýna iliþkin karþýlaþabileceðiniz her türlü sorunun öngörülmesi, önlenmesi ve çözümlenmesi noktasýnda etkin ve hýzlý destek saðlamakta;

Fikri ve Sýnaî haklarýnýzýn geliþtirilmesi, sürekliliðinin saðlanmasý, güvence altýna alýnmasý, korunmasý ve savunulmasý hususunda ihtiyaç duyduðunuz tüm destek ve hizmeti sizlere sunmaktadýr.