Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Öykü Kalite Danýþmanlýk

Öykü Kalite Danýþmanlýk

Ksa Aklama :  Kalite Yönetim Sistemleri Danýþmanlýk ve teknik hizmet faaliyetleri
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://oykudanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Yayla Mh. Koranti Sk. Feriköy þiþli Ýstanbul
Telefon :  +905437920246
Faks :  +905437920246
Firma Detayl Aklama
KOBÝlerimizin yönetim sistemlerinin, uluslar arasý sistemler çerçevesinde iyileþtirilmesi amacý ile uzman ve deneyimi ile ISO serisi yönetim sistemlerinin KOBÝlerimizde kurulumu, iyileþtirilmesi, denetlenmesi ve belgelendirilmesi konusunda danýþmanlýk hizmeti vermektedir

ISO 9001 Kalite, 14001 Çevre ve OHSAS 18001 iþgüvenliði sistemleri baþta olmak üzere otomotiv, týbbi cihazlar, ISO 10002 Müþteri þikâyetleri yönetimi gibi tüm ISO standartlarýnýn iþletmelerimize kurulumu konularýnda danýþmanlýk hizmeti vermektedir.

Ürün belgelendirme hizmetleri kapsamýnda özellikle CE, TSE, TSEK belgelerinin alýmýnda her türlü teknik danýþmanlýk hizmeti verilmektedir.

KOSGEB, KOBÝ’lere biliþimden, eðitime; krediden pazar geliþtirmeye uzanan pek çok konuda destek saðlamaktadýr. Yeni giriþimcilere ve KOBÝ lere KOSGEB destekleri ve yapýlmasý gereken çalýþmalar ile ilgili danýþmanlýk hizmeti vermektedir.