Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Kamark Patent

Kamark Patent

Ksa Aklama :  Kamark Patent,uzman kadrosuyla patent ve marka tescil iþlemleri için danýþmanlýk hizmeti vermektedir.
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://www.kamarkpatent.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Fulya Mah.Vefa Deresi Sok. Gayrettepe Ýþ Merkezi No:5 Gayrettepe Þiþli/ ÝSTANBUL
Telefon :  +90 212 397 03 46
Faks :  +90 212 259 59 96
Firma Detayl Aklama
Kamark Patent,
Bilim ve Teknolojiye belkide en çok ihtiyaç duyduðumuz bu çaðlarda,sýnai ve fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý adýna,
siz deðerli müþterilerimize en kaliteli,dürüst ve güvenilir þekilde hizmet verebilmek adýna kurulmuþtur.

Kamark Patent,
Sýnai ve fikri mülkiyet haklarý konusunda siz deðerli müþterilerinin bilinçlenmesi ve haklarýnýn korunmasýnda,
doðru adýmlar atabilmesi adýna hýzlý,yenilikçi,güvenilir,uzman ve her aradýðýnýzda ulaþabileceðiniz güleryüzlü kadrosuyla
özverili bir þekilde danýþmanlýk hizmeti vermektedir.


BÝZ BÝRÝNCÝ DEÐÝLÝZ, FAKAT NE KADAR ÇALIÞMAMIZ GEREKTÝÐÝNÝ BÝLÝYORUZ.
BU YÜZDEN BÝZE GÜVENEBÝLÝRSÝNÝZ!