Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Mana Danýþmanlýk

Mana Danýþmanlýk

Ksa Aklama :  Yönetim Sistemleri Danýþmanlýðý, ISO 9000 Belgelendirme Danýþmanlýðý
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.kaliteiso.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Bakýrköy - Ýstanbul
Telefon :  532 2704272
Faks :  
Firma Detayl Aklama
- Ýþletmelerinize kurumsal danýþmanlýk hizmeti verir.
- Reorganize eder, sistem kurar, eðitimler verir.
- Organizasyon yapýnýzý ve iþleyiþini mükemmelleþtirerek, karlýlýðýnýzý artýrýr, maliyetlerinizi minimize eder.
- Dünya iþletmeleriyle rekabet edecek seviyeye getirir.
- Kalite Yönetim Sistemi kurarak tüm yapýnýzý standardize eder ve ISO 9001:2008 KYS Belgesi almak isteyen kurumlara bu konuda garantili hizmet sunar.
- Tüm Türkiye’ye hizmet verir.
- Konusunda profesyonel ve deneyim sahibidir.
- Diðer danýþmanlýk firmalarýna göre ekonomiktir. Para deðil hedef odaklýdýr.
- Bir Endüstri Mühendisi tarafýndan yönetilmektedir.