Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Saso Belgesi

Saso Belgesi

Ksa Aklama :  Suudi Arabistan’da halen geçerli olan ürün kalite belgesidir
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://www.taksimdanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Turgut Reis Mahallesi Tekstil Kent B14 Blok No: 27 Tekstilkent Esenler/Ýstanbul-Türkiye
Telefon :  02124384206
Faks :  02124384207
Firma Detayl Aklama
Suudi Arabistan’da halen geçerli olan ürün kalite belgesidir. Türkiye 'de nasýl TSE þu anda
tüm firmalar için gerekli ve rekabet açýsýndan yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa,
Suudi Arabistan 'da üretim yapan veya Suudi Arabistan’ a ihracat yapan herhangi bir üreticinin de
yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. SASO Belgesi sadece sisteme deðil, firmanýn ürünlerine
yönelik bir belgedir. Diðer bir deyiþle, bu belgenin alýnmasý için ürünlerin incelenmesi gerekir.
Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapýlýrsa geçerli olmaktadýr.

Mobil(Gsm): 05324776438