Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

REHBER PATENT LTD.ÞTÝ.

REHBER PATENT LTD.ÞTÝ.

Ksa Aklama :  Marka Patent Tasarým Barkod Tescil Ýþlemleri
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://rehberpatent.com.tr
Bulunduu ehir :  Ankara
Adres :  Mustafa Kemal Mah. 2140 Sokak No:18/2 Söðütözü Çankaya / ANKARA
Telefon :  03122194400
Faks :  03122194300
Firma Detayl Aklama
15 Yýllýk Tecrübe

Sýnai mülkiyet haklarý konusunda 15 yýllýk deneyimli kadrosu ile sahip olduðunuz deðerlere en az sizin kadar özen
gösteren REHBER patent, deðerlerinize özel çözümler üretir.

HÝZMETLERÝMÝZ (Yurtiçi / Yurtdýþý)

Marka Tescili
Marka Araþtýrma
Marka Takibi
Marka Devir, Lisans, Unvan deðiþikliði iþlemleri
Coðrafi iþaret Tescili
Endüstriyel Tasarým Tescili
Endüstriyel Tasarým Araþtýrma
Tasarým Bültenlerinde Sektör Bazlý Endüstriyel Tasarým Takibi
Endüstriyel Tasarým Devir, Lisans, Unvan deðiþikliði iþlemleri
Patent & Faydalý Model Tescili
Patent & Faydalý Model Araþtýrma
Patent Takibi
Patent / Faydalý Model Devir, Lisans, Unvan deðiþikliði iþlemleri
Barkod Tescili