Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Kalitek Danýþmanlýk, Eðitim Hiz. Ltd. Þti.

Kalitek Danýþmanlýk, Eðitim Hiz. Ltd. Þti.

Ksa Aklama :  Yönetim sistemleri, Akreditasyon standartlarý, ürün belgelendirme konusunda eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri sunan bir þirkettir.
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.kalitekdanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Feyzullah Mah. Baðdat Cad. No:328/12, Maltepe, Ýstanbul, Türkiye
Telefon :  +90 (216) 441 70 63
Faks :  +90 (216) 441 70 64
Firma Detayl Aklama
Eðitim ve Danýþmanlýk hizmetlerimizin kapsamý;
Kalite Yönetim Sistemleri (ISO9000), Çevre Yönetim Sistemleri (ISO14000), Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sistemleri (OHSAS18000), Gýda Güvenliði Yönetim Sistemleri (ISO22000), Medikal kalite yönetim sistemi (ISO 13485), CE Ýþretleme, KOSGEB, TÜBÝTAK destekleri, Laboratuar akreditasyonu (17025), Personel akreditasyonu (17024), Sistem belgelendirme akreditasyonu (17021), Muayene ve gözetim akreditasyonu (17020) ve kiþisel geliþim eðitimleri. Ýç denetçi eðitimi, risk analizi, FMEA, MSA, SPC eðitimleri, garanti belgesi, Gost-R, UkrSepro vs.