Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

TSC OTOMASYON VE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ SAN.VE TÝC. LTD.

TSC OTOMASYON VE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ SAN.VE TÝC. LTD.

Ksa Aklama :  Firmamýz yönetim sistemleri eðitim ve danýþmanlýk konusunda faaliyet göstermektedir. ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 17025:2005 baþlýca eðitim ve danýþmanlýk yaptýðýmýz alanlardýr.
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.tsc.com.tr
Bulunduu ehir :  Bursa
Adres :  Altýnþehir Mah. 204. Sokak No: 20 Nilüfer
Telefon :  0224 4137450
Faks :  0024 4137452
Firma Detayl Aklama
Biz yýllarca biriktirdiðimiz bilgilerimizi deneyimlerimizle birleþtirerek size, özgün, güncel ve nitelikli bilgi sunuyoruz.

TSC EÐÝTÝMLERÝ DÝÐER EÐÝTÝM KURULUÞLARININ EÐÝTÝMLERÝNDEN FARKLIDIR.

Bu farklýlýklar ;

Eðitimler sadece teorik deðil, iþ hayatýnýn içinden gelen pratik uygulamalarla zenginleþtirilmiþtir.
Eðitmenler eðitim konularýný sanayide uygulamýþ ve olumlu geri bildirimler almýþtýr.
Eðitim notlarý sadece düz yazýlar ile deðil, resim, þekil, video vb görsel materyallerle zenginleþtirilmiþtir.
Eðitim sonunda konunun uygulanmasý için destek dokümanlar (kaynaklar, formlar vb) verilmektedir.
Eðitim ücreti oldukça rekabetçidir. Ve katýlýmcý sýnýrý yoktur.
Eðitim günleri ve saatleri esnektir. Hafta sonu gece gündüz , birkaç güne yayýlmýþ vb.